Прочетете повече

Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS 3000 PЕ” са предназначени за пречистване на отпадъчни води от големи хотелски комплекси, големи жилищни коопереции, села, малки градове, курортни комплекси и големи промишлени предприятия. Могат да се монтират на всякакви терени, както под земята, така и над земята. Използват се и за пречистване на индустриални отпадъчни води, които са биологично замърсени.

 

Топ продукти

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 50 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BS 4PЕ – BS 50PЕ”...

Помпени станции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 60 до 200 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 60 PЕ – BIOS...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS...

Намерете ни във Facebook

Login Form