Изработване

001Изработваме пречиствателни станции от 4 - 3000 ЕЖ, резервоари с различна форма и големина, водомерни шахти, мазниноуловители, каломаслоуловители, помпени станции, ревизионни шахти, галванични вани,  продукти за земеделци и рибовъди, басейни, облицоване на бетонни резервоари, нестандартно оборудване и други изделия от полипропилен и полиетилен.

изработване003004