Резервоари

РезервоариПРИЛОЖЕНИЕ: Използват се за съхранение на вода, за отпадни течности от млекопреработвателната, винарската, целулозно-хартиената промишленост, както и като септични ями за еднофамилни къщи, хотели, паркинги и др.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Септичните резервоари са вид локални пречиствателни станции, пречистващи отпадъчните води анаеробно (безкислородно). Те са предназначени да обслужват еднофамилни къщи, вили, хижи, малки хотели, цехове, малки предприятия и други публични обекти. Подходящи са за обекти, които не се обитават целогодишно. Инсталират се на места където няма изградена канализация. След септичния резервоар се инсталира пясъчен филтър за допълнително пречистване на водата.

Водомерна шахтаПЕДНАЗНАЧЕНИЕ: В тях се инсталират водомери, хидрофори, водопроводна арматура, филтри за вода и различни датчици.

Топ продукти

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 50 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BS 4PЕ – BS 50PЕ”...

Помпени станции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 60 до 200 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 60 PЕ – BIOS...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS...

Намерете ни във Facebook

Login Form