Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Rate this item
(44 гласа)

Прочетете повече

Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS 3000 PЕ” са предназначени за пречистване на отпадъчни води от големи хотелски комплекси, големи жилищни коопереции, села, малки градове, курортни комплекси и големи промишлени предприятия. Могат да се монтират на всякакви терени, както под земята, така и над земята. Използват се и за пречистване на индустриални отпадъчни води, които са биологично замърсени.

 

 

ОПИСАНИЕ

Съоръжението може да се изработи от стоманобетонна конструкция или гофрирани полипропиленови плоскости, коита са разделени чрез вътрешни преградни стени на отделни секции. Инсталацията за пречистване на отпадъчни води е проектирана като двойна линия с възможност за постоянен контрол. Разработената технология гарантира постигане на зададените стойности на изхода в случай, че пречиствателната станция е натоварена само 20-30 % от проектния капацитет. Основно съоръжението се състои от груба решетка, пясъко и мазнинозадържател, първичен утайник, активационна зона,  вторичен утайник, отделение за стабилизиране на излишната активна утайка и участък за складиране на излишна активна утайка. Същият е проектиран да я съхранява от 100 до 120 дни. Съоръжението може да бъде оборудвано с помпена станция, пясъчен филтър, кислородна сонда за следене на количеството кислород в активационната зона, филтриращи преси, екран за наблюдение и контрол, съдове за химични и биологични реагенти, телекомуникация и др. Пречиствателната станция има ревизионни отвори с капаци за визуален кантрол на протичащите процеси. Въздухът, необходим за аерацията в активационната камера се вкарва чрез компресор(и), който може да се инсталира в контейнера или извън него в специално табло. Стабилността на протичащите биохимични процеси се постига чрез тествана технология на финна аерация (нитрификация) и денитрификация. За прехвърлянето на пречистваната вода се използват въздушно-водни помпи (ерлифтове). Пречистената от съоръжението вода може да се заусти в река, язовир, дере, да се пуска в канализационната мрежа или да се използва за поливане.

ПРЕДИМСТВА

  • Компактна
  • Лесна за монтаж
  • Нисък разход на енергия
  • Висока ефективност на пречистване – 95-98%
  • Минимални изисквания за обслужващ персонал
  • Надеждност на пречиствателното съоръжение при минимални и пикови натоварвания

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМИ


ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С ПСОВ

Обслужването на станцията се осъществява чрез визуален контрол и контрол на химическите показатели на пречистваната вода и отделена утайка. С оглед на това, при по-големите съоръжения се налага специализирано обслужване. Фирмата предлага обучение на обслужващия персонал. Отделената утайка може да се използва за наторяване.

ДОПУСТИМИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНИТЕ ВОДИ

Параметри  Изисквани параметри според наредба №6/9.11.2000 г. на МОСВ Параметри на водата след пречистване от станции “BIOS
БПК5  25 mg/l  20 mg/l 
ХПК  125 mg/l  90 mg/l 
Неразтворени в-ва  35 mg/l  20 mg/l 
Р –  общ 2 mg/l  2 mg/l 
N –  общ 15 mg/l  10 -15 mg/l 

 

ГАРАНЦИИ:

  • Гаранционен срок на електрониката – 24 месеца ;
  • Гаранционен срок на пречиствателната станция – 50 години.

Оставете коментар

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Топ продукти

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 50 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BS 4PЕ – BS 50PЕ”...

Помпени станции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 60 до 200 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 60 PЕ – BIOS...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS...

Намерете ни във Facebook

Login Form