ПРИЛОЖЕНИЕ: Мазниноуловителите от серията MS 1- 10 се използват за улавяне и отделяне на мазнини и масла, съдържащи се в отпадъчните води на месопреработващи предприятия, мандри, сладкарски цехове, ресторанти, заведения за бързо хранене, хипермаркети и др. Мазниноуловителите задържат мазнините и предпазват канализационната мрежа и пречиствателните станции от прекомерно натрупване на налепи от мазнини. По този начин се улеснява работата на съоръженията и се предотвратяват технически аварии.

ОПИСАНИЕ

Съоръжението е изработено от полипропилен и е с кръгла или правоъгълна форма. Има две камери, през които преминава замърсената вода и се осъществява отделянето на мазнините. Използването на некорозиращи материали при неговата направа, позволява лесната му поддръжка и експлоатация.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Отпадъчната вода се влива в първа зона (1) за първа степен на пречистване, където твърдите частици се утаяват, а мазнините се отделят на повърхността на водата по гравитачен път. Обработената по този начин вода преминава през отвор във втората зона (2) за втората степен на пречистване. Тук се отделят и улавят мазнините, които не са се отделили в първа зона. Пречистената по този начин вода преминава през дънна сонда (3) и се влива в канализационната мрежа.

МОНТАЖ

Съоръжение е проектирано и изработено за монтаж в земята. Инсталира се върху предварително отлята бетонна плоча с дебелина 10-15 см. При високо ниво на подпочвените води се препоръчва бетониране на съоръжението.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СХЕМИ

ВИД Q max l/s Брой съдове мм мм мм мм мм ТЕГЛО кг
MS 1 1 < 100 1000 700 1000 850 800 70
MS 2 2 100-200 1500 1160 1300 930 880 160
MS 4 4 200-400 2000 1160 1300 980 930 220
MS 6 6 400-600 3000 1160 1300 980 930 330
MS 8 8 600-800 3500 1160 1400 1080 1030 370
MS 10 10 800-1000 4000 1160 1500 1130 1080 430

Shema_Mazninoul_MS_1-10_nadlajenShema_Mazninoul_MS_1-10_naprechen

ПОДДРЪЖКА

Поддръжката се осъществява чрез визуален контрол за функционирането на съоръжението. При напълване на 1/3 от обема на съоръжението с мазнина е желателно то да бъде почистено. Почистването на мазнината се извършва от лицензирана за тази услуга фирма.

ПРЕДИМСТВА

  • лесен монтаж
  • стабилна конструкция
  • изработено от некорозиращи материали
  • минимални изисквания за поддръжка и обслужване

Топ продукти

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 50 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BS 4PЕ – BS 50PЕ”...

Помпени станции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 60 до 200 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 60 PЕ – BIOS...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS...

Намерете ни във Facebook

Login Form