Каломаслоуловители

ПРИЛОЖЕНИЕ: Каломаслоуловителите (сепараторите) от серията SEP 1 – 200 се използват за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти от паркинги, автосервизи, бензиностанции, терминали за товарене и разтоварване на горива и др. Съоръжението е конструирано и изработено за отделяне на въглеводороди с плътност до 0.95 кг/м³. Не се препоръчва употребата му за пречистване на вода, съдържаща твърди петролни продукти.

ОПИСАНИЕ

Съоръжението е изработено от полипропилен и е с кръгла или правоъгълна форма. Разделено е с преградни стени на отделни секции – утаител, секция за улавяне на петролните продукти и секция с автоматично затварящ се механизъм. Той се затваря автоматично, когато нивото на петролните продукти при изхода е по-високо от допустимото. По този начин се предотвратяват екологични аварии.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ

Отпадъчната вода се влива в утаителя, където твърдите частици като пясък, глина, малки камъчета се утаяват и отлагат на дъното, а леките и лесноотделими петролни продукти остават на повърхността. Във втората секция става улавянето на петролните прозукти чрез специално устройство, наречено ректификатор. Освободените петролни продукти се натрупват на повърхността, а пречистената вода преминава през средната част   на ректификатора и изтича през автоматичния механизъм.

МОНТАЖ

Съоръжение е проектирано и изработено за монтаж в земята. Инсталира се върху предварително отлята бетонна плоча с дебелина 10-15 см. При високо ниво на подпочвените води се препоръчва бетониране на съоръжението.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СХЕМИ

ВИД Q max l/s ПЛОЩ м2 мм мм мм мм мм ТЕГЛО кг
SEP 1 1 80 1500 1000 1000 900 800 180
SEP 2 2 160 2000 1000 1200 1100 1000 260
SEP 3 3 240 2500 1160 1500 1380 1280 390
SEP 4 4 320 2500 1160 1900 1780 1680 450
SEP 5 5 410 3000 1160 2000 1780 1680 490
SEP 20 20 1640 5000 2160 2080 1780 1680 1300
SEP100 100 9000 7000 2160 2350 1880 1780 1700
SEP200 200 18000 6500 2560 2350 1880 1780 1800

Shema_SEP_1-200_nadlajenShema_SEP_1-200_naprechen

ПОДДРЪЖКА

Поддръжката се базира на визуален контрол на количеството отделени петролни продукти и седименти (утайка). Утайката и петролните продукти, натрупани в съоръжението се изпомпват и почистват само от лицензирана фирма.

ПРЕДИМСТВА

  • лесен монтаж
  • стабилна конструкция
  • изработено от некорозиращи материали
  • минимални изисквания за поддръжка и обслужване

КАЧЕСТВО НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

Съдържанието на масла и петролни продукти във водата на изхода на съоръжението е до 5 мг/л. Възможно е да се достигнат стойности 0.2 мг/л, ако се използва допълнителен филтър.

Топ продукти

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 50 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BS 4PЕ – BS 50PЕ”...

Помпени станции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 60 до 200 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 60 PЕ – BIOS...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS...

Намерете ни във Facebook

Login Form