Монтаж

МонтажМонтираме пречиствателни станции, помпени станции, мазнитоуловители, каломаслоуловители, флотатори, резервоари за дъждовна вода, водомерни шахти, басейни. Монтираме пречиствателни станции във вече съществуващи изгребни резервоари. Реконструираме и модернизираме стари пречиствателни станции.

.

МонтажМонтажМонтажМонтажМонтаж

Топ продукти

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 50 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BS 4PЕ – BS 50PЕ”...

Помпени станции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 60 до 200 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 60 PЕ – BIOS...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS...

Намерете ни във Facebook

Login Form