Услуги

Проектиране

ПроектиранеПроектираме пречиствателни станции от 4 – 3000 ЕЖ.
Изготвяме индивидуални проекти за повече от 3000 ЕЖ.
Проектираме промишлени пречиствателни станции – за млекопреработващи предприятия, за животновъдни ферми, за кланици и месопреработващи предприятия, консервни предприятия, фабрики за преработка на риба, сладкарски цехове и др.
Проектираме водопроводни и канализационни мрежи.
Изготвяме пълна документация за узаконяване на пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води.

продължава>

Изработване

001Изработваме пречиствателни станции от 4 - 3000 ЕЖ, резервоари с различна форма и големина, водомерни шахти, мазниноуловители, каломаслоуловители, помпени станции, ревизионни шахти, галванични вани,  продукти за земеделци и рибовъди, басейни, облицоване на бетонни резервоари, нестандартно оборудване и други изделия от полипропилен и полиетилен.

продължава>

Доставка

TransportДоставяме произведените пречиствателни станции до обекта на клиента. Доставяме стандартно и нестандаартно оборудване за пречиствателни станции за битово-фекални води и промишлени отпадъчни води – декантери, компресори, въздуходувки, помпи, кранове, механични сита, решетки, преси и др. Доставяме биопродукти за септични ями и пречиствателни съоръжения.

.

продължава>

Монтаж

МонтажМонтираме пречиствателни станции, помпени станции, мазнитоуловители, каломаслоуловители, флотатори, резервоари за дъждовна вода, водомерни шахти, басейни. Монтираме пречиствателни станции във вече съществуващи изгребни резервоари. Реконструираме и модернизираме стари пречиствателни станции.

.

продължава>

Гаранционна и следгаранционна поддръжка

Извършваме гаранционна и следгаранционна поддръжка на пречиствателните съоръжения.

Топ продукти

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 4 до 50 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BS 4PЕ – BS 50PЕ”...

Помпени станции

ПРИЛОЖЕНИЕ: Помпените станции се инсталират на места, където водата не може да се придвижва гравитачно. Използват...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 60 до 200 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 60 PЕ – BIOS...

Пречиствателни станции за отпадъчни води от 300 до 3000 еж

Прочетете повече Пречиствателните станции от серията “BIOS 300 PЕ – BIOS...

Намерете ни във Facebook

Login Form